రీఫండ్

- మేము మీరు తలుపు ముందు 100% సురక్షిత అంతర్జాతీయ షిప్పింగ్ హామీ
- అన్ని అంతర్జాతీయ పొట్లాలను ట్రాకింగ్ సంఖ్యలను ఉపయోగించి ట్రాక్ చేస్తాము
- కస్టమ్స్ వద్ద జప్తు చేసిన సందర్భంలో, రిటర్న్ కేసును తెరిచే క్రమాన్ని పంపిన క్షణం నుండి 3 వారాలలోపు మేము ఉచిత రాబడిని అందిస్తాము (నెలకు 2 పెన్నులు)
- దుకాణం వివరణ లేకుండా వస్తువులను తిరిగి తిరస్కరించే హక్కు ఉంది